Dokumendid

  • Õpetajate kolleegiumi koosolekud toimuvad igal neljapäeval algusega kell 15:00
  • Lasteaiaõpetajate kolleegiumi koosolekud toimuvad teisipäeviti kl 13:30 – 15:00

Kooli ja lasteaia õpetajate ühiskolleegiumi koosolekud õppenõukogu pädevuses toimuvad kord kuus neljapäeviti. Algusaeg kell 17:15. Toimumiskoht Rosma koolimaja.

Dokumendid