Teeõhtu Rosmal 26. september 2017 kell 17.30

25. September, 2017

Kutsume kõiki vanemaid teeõhtule, teisipäeval 26. septembril, algusega kell 17.30 Rosma koolimajas ja vaatame üle mida põnevat toob lastele ja vanematele 2017/2018 õppeaasta Rosma Koolis.
Räägime traditsioonilistest üritustest ja pühadest, mida meie koolis tähistatakse.

Otsime oma lasteaiaperre lasteaiaõpetaja abi

25. September, 2017

Rosmal alustab nukutirtsu töötuba

13. September, 2017

Kuulutame välja konkursi õpetajate ja tugispetsialisti leidmiseks

21. August, 2017

Rosma Haridusselts kuulutab välja konkursi järgmistele töökohtadele:

  • inglise keele õpetaja 7.-9. klass – osaline koormus (9 tundi nädalas)
  • II klassi klassiõpetaja – osaline koormus (18 tundi nädalas)
  • III klassi klassiõpetaja – osaline koormus (18 tundi nädalas)
  • matemaatika ja füüsika õpetaja VII-IX klass – täiskoormus
  • puidutöö õpetaja 5.-9. klass – osaline koormus (9 tundi nädalas)
  • käsitöö, maalimise ja kunstiajaloo õpetaja – osaline koormus (5 tundi nädalas)
  • HEV koordinaator – osaline koormus (0,5 kohta)
  • eripedagoog – osaline koormus (0,1 kohta).

Kandideerijatel palume CV, koopiad haridust tõendavatest dokumentidest ja motivatsioonikiri saata hiljemalt 27. augustiks 2017 aadressile info@rosma.edu.ee. Täiendav info ja küsimused telefonil 5373 9081 Matti Orav.

Otsime alates sügisest 4. klassi klassiõpetajat

26. June, 2017

Koduõppe programm Johannese Koolis ja Lasteaias Rosmal

12. May, 2017

Johannese Koolis ja Lasteaias Rosmal koduõppel olevad lapsed õpivad põhikooli riikliku õppekava alusel hinneteta vormis. Vähemalt kaks korda aastas ootame lapsi koos juhendajaga vestlusele, kus koos Rosma kooli õpetajaga vaadatakse üle lapse senine areng ning seatakse suunad edasiseks õppetööks.

Koduõppel olevate laste perede toetamiseks korraldame neli korda õppeaastas laagreid, kus keskendume ühele konkreetsele õppeainele. Laagreid viivad läbi kogenud waldorfpedagoogid, külla ootame ka spetsialiste väljastpoolt meie kooli.

laagrites toimuvad juhendatud tegevused nii lastele kui vanematele. Oluline osa saab laagrites olema omavahelisel suhtlemisel ja kogemuste jagamisel.

2017/2018 õppeaasta Johannese Kooli ja Lasteaia koduõppel olevate laste perede laagrid toimuvad koolivaheaegadel, täpsed kuupäevad ja laagris käsitlusele tulevad teemad täpsustamisel:

1) Sügislaager 21.–29. oktoober 2017;

2) Aastavahetuse laager 23. detsember 2017 – 7. jaanuar 2018;

3) Talvelaager 24. veebruar – 4. märts 2018;

4) Kevadlaager 21. aprill – 1. mai 2018;

 

Lisavõimalused:

  1. Antroposoofilise lastearsti vastuvõtt / Anne Silbaum
  2. Lastevanemate kool

Vastuvõtuvestlused eelneva kokkuleppega!

Rosma kooli koduõppe koordinaator:

Anu Kolk

+372 5221 662

kolkanu@gmail.com

Rosma kooli koolijuht:

Matti Orav

+372 5373 9081

mattiorav@gmail.com

UUS! Sügisest alustame programmiga koduõppel olevate laste peredele

12. May, 2017

 

Rosma kool alustab eraldi programmiga koduõppel olevatele lastele

Viimastel aastatel oleme kokku puutunud mitmete peredega, kes on huvitatud oma laste õpetamisest kodus. Koduõppe valivad enamasti teadlikud ja tegusad vanemad, kes leiavad, et suudavad ise oma lapsele pakkuda parimat õppimise keskkonda. Tänaseks on koduõpet pakkuvate perede hulk Lõuna-Eestis kasvanud sedavõrd suureks, et sügisest alustame koduõppel olevate laste peredele suunatud toetusprogrammiga.

Rosma kooli koduõppe programmi hakkab koordineerima Anu Kolk, kolme lapse ema, kes oma vanima lapsega on saanud waldorfkooli lapsevanemaks olemise kogemuse, hetkel õpetab Anu oma teist last koduõppel.

Miks valida kooli ja kogenud õpetajate asemel oma lapsele koduõpe selgitab Anu Kolk järgmiselt: “Koduõpe valitakse ennekõike selleks, et  oma lapse eripäradega parimal viisil arvestada. Kes teab veel paremini, kui mina emana, millised on minu lapse vajadused ja võimalused? Ise oma lapse õppetööd suunates saan last toetada parimal viisil.“

Kui koolis õppiv laps veedab lõviosa oma päevast õpetajate ja koolikaaslastega, siis koduõppel oleva lapse päeva planeerib ja veab lapsevanem.  Anu Kolk toob välja koduõppe plussina asjaolu, et lapse ja vanema elu ei lähe üksteisest mööda, igapäevane koos toimetamine annab võimaluse kaasata laps oma igapäevaellu. “Pean väga oluliseks kvaliteetselt lapsega koos veedetud aega. Koduõpe on väga suur vanema õppimise koht. Uurin, otsin ja õpin koos lapsega, see kõik on väga huvitav, “  lisab Anu.

Koduõpe sobib lapsevanematele, kelle töö ja igapäevaelu korraldamine seda võimaldavad. “Kindlasti pole koduõpe vanematele mugav variant. Kui pere elustiil seda võimaldab ja vanemad on õpetamise tööks motiveeritud, tasub pingutus end kuhjaga ära,”  võtab Anu Kolk koduõppe teema kokku.

 

Rohkem teavet Johannese Kooli ja Lasteaia koduõppe kohta jagab programmi koordinaator Anu Kolk. Küsi julgelt, kirjutades kolkanu@gmail.com.

Avaldus õpilaste nimekirja arvamiseks (koduõpe)

Loovusnädal Rosmal 08.05.-12.05.2017

5. May, 2017
Taas on meie koolis loovusnädal.
.
8.-12. mai toimub koolis juba traditsiooniline teistmoodi koolinädal, kus kõikides klassides annavad tunde külalised, kooli ammused sõbrad Saksamaalt. Sel korral on laste ees ja lastega koos musitseerimas Hannes Heyne, võimlemas ja mängimas Edwin Illian ja lugusid rääkimas Kati Kolk. Kunstiterapeut Tanja Franke maalib I ja II klassis ning teeb individuaalset tööd õpilastega.
Vanemaid ootame esmaspäeval 8. mail ja kolmapäeval 10. mail kell 17:30 musitseerima koos Hannesega ja kuulama ning kaasa mõtlema koos Edwiniga waldorfkooli olemusest ja antroposoofiast.
.
.
.
Näeme loovalt Rosmal!
.

Otsime alates sügisest Rosmale lasteaed-põhikooli juhti

4. May, 2017

Lihtsustatud korras hanke korraldamine toitlustaja leidmiseks 2017/2018 õppeaastaks

3. May, 2017

MTÜ Rosma Haridusselts korraldab lihtsustatud korras riigihanke,   ” Johannese Kool ja Lasteaed Rosmal toitlusteenus  2017/2018 õppeaastal”  pakkuja leidmiseks.
Pakkumuse esitamise tähtaeg 31. mai 2017 kell 12.00, MTÜ Rosma Haridusseltsile digitaalselt allkirjastatuna e-posti teel info@rosma.edu.ee

hanke dokument
LISA 1
LISA 2
VORM 1
VORM 2
VORM 3
VORM 4
VORM 5
VORM 6

Kontaktisik
Gitlin Kütt
majandusala juhataja
56204995